Amsterdam, Fahrenheitsingel 37, 1097 NS

525.000,00 k.k.
Verkocht onder voorbehoud
  • Aantal slaapkamers: 2
  • Aantal verdiepingen: 2
  • Inhoud: 238 m3
  • Woonoppervlakte: 73 m2
  • Bouwjaar:

  • Omschrijving:

***** SEE ENGLISH VERSION BELOW ******

In het geliefde Amsteldorp bieden wij een dubbel bovenhuis met eigen opgang aan.
U kunt hier uw eigen droomhuis maken.
Deze voormalige huurwoning is gelegen aan een rustige singel met uitsluitend bestemmingsverkeer en heeft heerlijk vrij uitzicht aan de voorzijde en een breed balkon aan de zonnige achterzijde. De woning kan naar eigen smaak worden opgeknapt. Het woonoppervlak is 73 m2 en het is mogelijk om een dakterras aan te leggen. (reeds geregeld in de splitsingsakte)

Het gebouw is in 2014 gesplitst met vergunning van de Gemeente Amsterdam. De dakbedekkingen zijn daarbij vernieuwd en geïsoleerd, en tevens is de voorgevel geïsoleerd en voorzien van nieuw kozijnwerk met dubbele beglazing.

In de directe omgeving bevinden zich diverse uitvalswegen (S112), en er zijn uitstekende openbaar vervoer verbindingen. Het Amstelstation ligt op 2 minuten loopafstand en de gehele omgeving rondom het Waternet-terrein is enorm in ontwikkeling. Er zijn in de buurt inmiddels al veel leuke eet-en drinkgelegenheden te vinden zoals George Marina, Ode aan de Amstel, L’Osteria, Dauphine of tHuis aan de Amstel. Op de hoek van de Fahrenheitsingel en de Fizeaustraat kun je voor een drankje of een etentje bij The Lobby terecht in het gezellige Hotel V.

Indeling: Eigen entree (met mogelijkheid om een fiets of kinderwagen binnen te zetten) trap, overloop met toegang tot de keuken en een eet/slaapkamer aan de achterzijde met aangrenzend een zonnig balkon De woonkamer aan de voorzijde heeft vrij uitzicht over de singel. De badkamer met douche en toilet en de meterkast zijn beide vanaf de overloop toegankelijk. Aansluitend de trap naar 2e etage; Deze verdieping biedt van origine ruimte aan 3 slaapkamers.Momenteel is het één grote ruime die eenvoudig kan worden gewijzigd met een nieuwe indeling.
Er is aan de achterzijde een mogelijkheid om een dakterras te realiseren. (z/w)

Bijzonderheden:
* EPA-Certificaat label C.
* Woonoppervlak 73 m2.
* Meetrapport NEN2580 aanwezig.
* Mogelijkheid voor dakterras.
* Erfpacht AB 2016 Gemeente Amsterdam.
* Expiratiedatum 15-11-2063.
* 25 jaar vaste canon tot 15-11-2038 € 1.044,99 p/j (jaarlijks geïndexeerd)
* In de koopakte zullen een ouderdomsclausule, asbestclausule en een niet-zelfbewoningsclausule worden opgenomen.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten zijn ingemeten conform NEN 2580 en zijn indicatief. Wij adviseren u een NVM/MVA Makelaar in te schakelen, die u met zijn deskundigheid zal bijstaan in het aankoopproces. Indien u geen professionele begeleiding wenst in te schakelen, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle zaken, die van belang zijn, te kunnen overzien. De Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM zijn van toepassing.

**** ENGLISH VERSION ****

We offer a double upper house with its own entrance in the popular Amsteldorp.
You can create your own dream house here.
This former rental home is located on a quiet canal with only local traffic and has a wonderful unobstructed view at the front and a wide balcony at the sunny rear. The house can be renovated to your own taste. The living area is 73 m2 and it is possible to create a roof terrace. (already arranged in the deed of division)

The building was split in 2014 with a permit from the Municipality of Amsterdam. The roof coverings have been renewed and insulated, and the front facade has also been insulated and fitted with new window frames with double glazing.

There are several arterial roads (S112) in the immediate vicinity and there are excellent public transport connections. The Amstel station is a 2-minute walk away and the entire area around the Waternet site is undergoing enormous development. There are already many nice places to eat and drink in the area, such as George Marina, Ode aan de Amstel, L’Osteria, Dauphine or tHuis aan de Amstel. On the corner of Fahrenheitsingel and Fizeaustraat you can have a drink or a meal at The Lobby in the cozy Hotel V.

Layout: Private entrance (with the option to store a bicycle or stroller), stairs, landing with access to the kitchen and a dining/bedroom at the rear with an adjacent sunny balcony. The living room at the front has an unobstructed view over the canal. The bathroom with shower and toilet and the meter cupboard are both accessible from the landing. Then the stairs to the 2nd floor; This floor originally offered space for 3 bedrooms. It is currently one large spacious room that can easily be changed with a new layout.
There is an option to create a roof terrace at the rear. (b/w)

Particularities:
* EPA Certificate label C.
* Living area 73 m2.
* Measurement report NEN2580 available.
* Possibility for a roof terrace.
* Leasehold AB 2016 Municipality of Amsterdam.
* Expiration date 15-11-2063.
* 25 years fixed rent until 15-11-2038 € 1,044.99 per year (indexed annually)
* An age clause, asbestos clause and a non-self-occupancy clause will be included in the purchase deed.

This information has been compiled by us with due care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified dimensions have been measured in accordance with NEN 2580 and are indicative. We advise you to engage an NVM/MVA real estate agent, who will assist you with his expertise in the purchasing process. If you do not wish to engage professional guidance, you consider yourself expert enough according to the law to be able to oversee all matters that are important. The General Consumer Terms and Conditions of the NVM apply.

Plattegronden:


Bekijk op de kaart:


Reageren:

    * verplichte velden

    Amsterdam, Fahrenheitsingel 37, 1097 NS