Amsterdam, Fahrenheitsingel 41, 1097 NS

485.000,00 k.k.
Verkocht
  • Aantal slaapkamers: 2
  • Aantal verdiepingen: 1
  • Inhoud: 209 m3
  • Woonoppervlakte: 56 m2
  • Bouwjaar:

  • Omschrijving:

DANK VOOR UW OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING. DE INSCHRIJVING IS INMIDDELS GESLOTEN EN ER VINDEN GEEN BEZICHTIGINGEN MEER PLAATS.

***** SEE ENGLISH VERSION BELOW *****

Ideaal begane grond appartement met een grote achtertuin op het zuidoosten, en een fijne voortuin, gelegen in Amsteldorp op steenworpafstand van het Amstelstation.
De achtertuin is ruim 90 m2 (14 meter diep en 7 breed) en beschikt aan de achterzijde over een handige schuur voor de tuinspullen. De diepte van de tuin leent zich uitstekend om een uitbouw te realiseren.
Er zijn in de straat al diverse uitbouwen te vinden die daarmee ca. 28 m2 aan extra m2 hebben gerealiseerd.
Een mooie kans op een woning van ca. 84 m2 waarbij de tuin nog 10 meter diep blijft!

Indeling:
Begane grond met eigen entree en voortuin, hal, douche/toilet, 2 slaapkamers grenzend aan de achtertuin en een afzonderlijke keuken die tevens directe toegang tot de tuin heeft. De woonkamer is aan de voorzijde gelegen. Tevens zijn er diverse vaste kasten.
In 2014 heeft de VvE een volledige renovatie uitgevoerd waarbij de voorgevels, de daken en vloeren zijn geïsoleerd.

Omgeving:
De buurten rondom het Amsteldorp zijn volop in ontwikkeling, het Amstelkwartier en de Kop van de Weespertrekvaart; de buurt wordt verrijkt met diverse woningen, een kleine haven en een voetgangersbrug.
Deze buurt biedt u alle voordelen van de stad maar heeft de sfeer van een dorp. Er is geen doorgaand verkeer in Amsteldorp. De auto’s die er rijden zijn uitsluitend bestemmingsverkeer.
Ook op horecagebied zijn er in de buurt diverse ontwikkelingen gaande; uiteten kan bij restaurant de “The Lobby” aan de Fizeaustraat of u kunt even verderop in de straat een patatje scoren bij “Friet van Oost”.

Tevens in de buurt diverse sportfaciliteiten; Sportpark Drieburg, op loopafstand gelegen, biedt diverse sportmogelijkheden (voetbal, tennis, korfbal, cricket) of roeien bij Roeivereniging Berlagebrug. Daarnaast zijn er in buurt diverse basisscholen en mogelijkheden voor kinderopvang.

Bereikbaarheid:
De woning heeft een gunstige ligging ten opzichte van het openbaar vervoer met het Amstelstation op loopafstand, met diverse trein-, metro-, bus- en tram verbindingen uitvalswegen.
Met de auto bereikt u binnen 5 minuten de A10.
Met de fiets bent u met 10 minuten aan de Zuidzijde van de stad, Rivierenbuurt, de Pijp en Oud Zuid en de Oostzijde van de stad met de populaire Middenweg, de Linnaeusstraat, Oostpoort en de levendige Indische buurt en langs de Weesperzijde fietst u binnen 15 minuten naar het centrum.

Kenmerken:
– Begane grond appartement;
– Woonoppervlak 56 m2 en uit te breiden tot ca. 84 m2;
– Zonnige achtertuin, gelegen op het zuidoosten;
– Voortuin ca. 22 m2;
– Unieke locatie, Amsteldorp;
– Energielabel C.
– Vve bijdrage € 45,56 per maand;
– Voortdurende erfpacht canon € 709,18 per jaar.
– Verkoper heeft aanvraag gedaan voor aanbieding eeuwigdurende erfpacht.
– Er kan gebruik gemaakt worden van de gunstige voorwaarden 2019.
– De aanbieding van de gemeente volgt nog.
– MJOP aanwezig.
– De VvE wordt beheerd door SteenKuijpers Vastgoed Management.

Bijzonderheden:
– Het betreft een voormalige huurwoning.
– De volgende clausules zullen worden opgenomen; niet-zelfbewonersclausule, ouderdomsclausule, en asbestclausule.

Note: In verband met Coronamaatregelen, plannen wij de bezichtigingen met maximaal 2 personen (exclusief makelaar). We werken met vaste tijden, dus wees op tijd!

“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten zijn ingemeten conform NEN 2580 en zijn indicatief. Wij adviseren u een NVM/MVA Makelaar in te schakelen, die u met zijn deskundigheid zal bijstaan in het aankoopproces. Indien u geen professionele begeleiding wenst in te schakelen, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle zaken, die van belang zijn, te kunnen overzien. De Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM zijn van toepassing”.

**** ENGLISH VERSION ****

Ideal ground floor apartment with a large backyard on the southeast, and a nice front garden, located in Amsteldorp a stone’s throw from the Amstel station.
The backyard is over 90 m2 (14 meters deep and 7 wide) and has a handy shed at the rear for garden stuff. The depth of the garden is ideal for realizing an extension.
Various extensions can already be found in the street, which have thus realized approximately 28 m2 of extra m2.
A great opportunity for a house of approx. 84 m2 where the garden remains 10 meters deep!

Layout:
Ground floor with its own entrance and front garden, hall, shower / toilet, 2 bedrooms adjacent to the back garden and a separate kitchen that also has direct access to the garden. The living room is located at the front. There are also various fixed cupboards.
In 2014, the VvE carried out a complete renovation in which the facades, roofs and floors were insulated.

Surroundings:
The neighborhoods around the Amsteldorp are in full development, the Amstelkwartier and the Kop van de Weespertrekvaart; the neighborhood is enriched with various houses, a small harbor and a pedestrian bridge.
This area offers you all the advantages of the city but has the atmosphere of a village. There is no through traffic in Amsteldorp. The cars that drive there are only local traffic.
There are also various developments going on in the area of ??the catering industry; You can eat out at the restaurant “The Lobby” on the Fizeaustraat or you can score some fries a little further down the street at “Friet van Oost”.

Also nearby various sports facilities; Sportpark Drieburg, located within walking distance, offers various sports options (football, tennis, korfball, cricket) or rowing at the Rowing Club Berlagebrug. In addition, there are several primary schools and opportunities for childcare in the area.

Accessibility:
The house has a convenient location for public transport with the Amstel station within walking distance, with various train, metro, bus and tram connections and highways.
You can reach the A10 within 5 minutes by car.
By bike you are in 10 minutes to the South side of the city, Rivierenbuurt, de Pijp and Oud Zuid and the East side of the city with the popular Middenweg, the Linnaeusstraat, Oostpoort and the lively Indian neighborhood and along the Weesperzijde you can cycle within 15 minutes to the center.

Characteristics:
– Ground floor apartment;
– Living area 56 m2 and can be expanded to approx. 84 m2;
– Sunny backyard, located on the southeast;
– Front garden approx. 22 m2;
– Unique location, Amsteldorp;
– Energy label C.
– Vve contribution € 45.56 per month;
– Continuous ground lease rent € 709.18 per year.
– Seller has applied for a perpetual leasehold offer.
– Use can be made of the favorable conditions 2019.
– The offer from the municipality will follow.
– MJOP present.
– The VvE is managed by SteenKuijpers Vastgoed Management.

Particularities:
– It is a former rental home.
– The following clauses will be included; non-self-resident clause, old-age clause, and asbestos clause.

Note: Due to Corona measures, we plan the viewings with a maximum of 2 people (excluding broker). We work with fixed times, so be on time!

“This information has been compiled by us with due care. However, on our part, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes are measured in accordance with NEN 2580 and are indicative. We advise you to engage an NVM / MVA Broker, who will assist you with his expertise in the purchase process. If you do not wish to call in professional guidance, you consider yourself competent enough by law to be able to oversee all matters that are important. The General Consumer Conditions of the NVM apply ”.

Plattegronden:


Bekijk op de kaart:


Reageren:

    * verplichte velden

    Amsterdam, Govert Flinckstraat 323 I-II-II, 1074 CB